Category Archives: लेणी

हरिश्चंद्रगडाच्या कातळ कोरीव लेणीत…

हरिश्चंद्रगडाच्या कातळ कोरीव लेणीत आवाढव्य कोरीव विराजमान श्री गणेश.

छायाचित्र – श्री.खरमाळे रमेश
( माजी सैनिक खोडद )

दुर्गा देवी कोकण कड्याच पोपटी रंगात न्हाऊन निघालेले आकर्षक रूप

दुर्गा देवी कोकण कड्याच पोपटी रंगात न्हाऊन निघालेले आकर्षक रूप.
छायाचित्र – श्री.खरमाळे रमेश
( माजी सैनिक खोडद )