खुप खुप धन्यवाद लेखक श्री.उत्तम सदाकाळ सर

खुप खुप धन्यवाद लेखक श्री.उत्तम सदाकाळ सर
आपला बहुमुल्य खजिना “ठकास महाठक” हा आपण अगदी शुद्ध अंतःकरणाने माझ्या सारख्या एका सर्वसामान्य व नवख्या माणसाला अर्पण केलात. मला अत्यानंद होत आहे की आपण आज हा खजिना माझे गुरू श्री. विनायक खोतसर व शिष्यांना हे पुस्तक अर्पण करून दोघांचा सन्मान येथे एकसाथ दर्शविलात.
आपले ” ठकास महाठक” हे पुस्तक नक्कीच वाचकांना वाचण्यासाठी पसंतीचे ठरेल. ही सदिच्छा व्यक्त करतो.

 14222362_1742387532682684_2353963940401734017_n
14192137_1742388112682626_2574757589614044830_n
14184545_1742388189349285_3002240943426560215_n
14124909_1742388076015963_1411001922107170546_o