Tag Archives: junnar-ganpati

फोटो पहाताना हा परीसर पटकन लक्षात येत नसेल ना?

फोटो पहाताना हा परीसर पटकन लक्षात येत नसेल ना?
परंतु कुठे तरी पाहील्यासारख वाटतय ना?
अवघा महाराष्ट्र, भारतच नाही तर जगाच्या परीचयाच व संपुर्ण भाविकांच असलेल हे श्रध्दास्थान म्हणजेच अष्टविनायकातील एक विनायक श्री. गिरिजात्मकाच अतिशय कोरीव कातळातील अनेक लेण्यांची संगत लाभलेल लेण्याद्री गणपतीच्या डोंगर परीसराच विहंगम दृश्य.

छायाचित्र – श्री.खरमाळे रमेश
( माजी सैनिक खोडद