निसर्गरम्य जुन्नर तालुका पेज च्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा.

मित्रांनो हे फक्त आपण दिलेल्या प्रतिसादामुळेच शक्य झाले. खरे तर हे यश आपलेच आहे. आपल्यामुळेच हा निसर्ग ठेवा मी मांडण्यात यशस्वी झालो.
धन्यवाद दै. लोकमत व पत्रकार अशोकभाऊ खरात.
निसर्ग रम्य जुन्नर तालुका पेजचा उपक्रम आपण निस्वार्थपणे जनतेसमोर आणलात. पेज परिवार आपले ऋणी आहे.

निसर्गरम्य जुन्नर तालुका