किल्ले हडसर बाबतचा गैरसमज…

किल्ले हडसर बाबतचा गैरसमज…
मित्रांनो 24 एप्रिल 2016 रोजी पुण्यातील पर्यटक किल्ला हडसर पाहण्यासाठी आले व ते अडकले व त्यांची सुखरूप रात्री सुटका करण्यात आली. याबाबत प्रत्येक दैनिक वृत्तपत्रात बातमी आपण वाचली असेलच. हा किल्ला खुप अवघड आहे असा काही पर्यटक मित्रांचा झालेला गैरसमज चुकिचा आहे.
आपणास या बाबत काही माहिती आपल्यातील झालेला गैरसमज दूर व्हावा म्हणून देत आहे.

13173716_1701085333479571_1014097045243511549_n
जुन्नर तालुक्यातील व जुन्नर शहरापासून पश्चिमेस 15 कि.मी अंतरावर असलेला साधारण . इ.स 1300 ते इ.स 1400 काळातील अतिशय उत्तम व सुरेख बांधणीतील हा किल्ला पाहण्यासाठी पेठेची वाडीकडुन किल्याच्या पायथ्याशी उतरावे. व पश्चिमेकडून पुर्वमुखी होऊन हा किल्ला चढाईसाठी सुरूवात करावी. हा मार्ग किल्ला चढाईसाठी अतिशय सोपा व सुंदर आहे.या मार्गाने आपण आर्ध्या तासातच किल्यावर पोहचतो. या मार्गाने आपणास चढाई करताना नाशिकच्या किल्ले हरीहरची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. कारण या मार्गाच्या पायर्यांची रचना अतिशय सुंदर व सुरेख करण्यात आलेली आहे. ती आपण छायाचित्रांमध्ये पहावी. याच पायरीमार्गने दोन डोंगरांना एकत्र जोडण्यात आलेले असुन मध्यखिंडीत अतिशय सुरेख पध्दतीने बांधकाम केलेले आहे. हे बांधकाम आपणास तिन वेगवेगळ्या कालखंडातील असल्याचे समजते.व येथूनच आपणास डाव्या बाजूला कोरीव काताळातील कलेची उत्कृष्ठ झलक पहावयास मिळते. येथील संपूर्ण दरवाजे हे सुरेख कातळकोरीव एकाच खडकात कोरण्यात आलेले आहे. कातळातील कोरलेल्या उभ्या भिंती जणू काय करवतीनेच एका रेषेत कापल्यात कि काय असा भास होतो. दरवाजाला लागुनच आतमध्ये कोरलेली लेणी पण अतिशय सुंदर पद्धतीने कोरण्यात आलेली आहे. कातळातील कोरीव पायर्‍या आपले लक्ष वेधून घेतल्या शिवाय राहत नाही. 13177612_1701085353479569_4806587323526432097_n
13178763_1701085303479574_3749181167805943209_n 13173961_1701085276812910_9110308262346074568_n 13227118_1701085253479579_1242999103431202301_n
या मार्गचाच वापर आपण किल्ले चढण व उतरणीसाठी केलात तर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची जोखीम घ्यावी लागत नाही. या मार्गाने अतिशय छोट पाच वर्षांच बाळ सहज किल्यावर चालत चढू शकते व संपुर्ण किल्ला दर्शन घेऊन उतरू शकते . संपूर्ण किल्ला पाहून झाल्यावर आपणास रात्र जरी झाली तरी विजेरीचा वापर न करता आपण सुखरूप पुन्हा याच मार्गाने उतरून पोहचू शकतो. दुसरी असलेली खिळ्याची वाट ही खुप अवघड स्वरूपाची असल्याने तीचा वापर धाडशी पर्यटकांनी फक्त दिवसाच एक थरार म्हणुन उपयोगात आणली तरी चालते.परंतु ती उपयोगात आणतेवेळी स्वयं सुरक्षेची हमी घेणे जरूरीचे व जोखमीचे आहे. कारण ही वाट म्हणजे प्रत्यक्ष यमराजालाच आमंत्रण दिल्यासारखी आहे. हिचा वापर करताना आपणाकडून झालेली छोटीशी चुक आपल्याला मृत्यूच्या दरीत घेऊन जाते. तेव्हा सर्व पर्यटक बंधुंना विनंती करू इच्छितो की शक्यतो या खिळ्याच्या वाटेने चढाई किंवा उतरणीसाठीचा मोह आपण टाळावा. आपण याबाबत निश्चितच दक्षता घ्याल ही अपेक्षा बाळगतो.
लेखक/ छायाचित्र : श्री.खरमाळे रमेश
वनरक्षक जुन्नर
(माजी सैनिक खोडद)
मो.नं. 8390008370
शिवाजी ट्रेल
जुन्नर पर्यटन विकास संस्था जुन्नर
फेसबुक पेज- निसर्ग रम्य जुन्नर तालुका .
विकसित अंड्राॅईड अॅप- निसर्ग रम्य जुन्नर तालुका अँड्रॉइड अँप डाऊनलोड करीता लिंक खालील प्रमाणे देत आहोत. त्यावर क्लिक करा.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.njunnartaluka

4 thoughts on “किल्ले हडसर बाबतचा गैरसमज…

Comments are closed.