किल्ले दौलताबाद वर असलेल्या अवजड तोफांचे निरीक्षण…

किल्ले दौलताबाद वर असलेल्या अवजड तोफांचे निरीक्षण आज विचार करायला लावणारे होते, या तोफांची निर्मिती किल्यावरच केली होती का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण किल्यावर जाणाऱ्या मार्गाने या तोफा वर नेने शक्यच नाही असा प्रश्न यांची लांबी व वजन पाहून पडतो.
आपणास काय वाटते नक्कीच आपले मत स्पष्ट करा…

 

14680686_1759845307603573_48623925461492609_n

14729080_1759845354270235_1037298742732799114_n

14639645_1759845370936900_888875377739981884_n

श्री.खरमाळे रमेश
( माजी सैनिक खोडद )
निसर्ग रम्य जुन्नर तालुका
www.nisargramyajunnar.in