हरिश्चंद्रगडाच्या कातळ कोरीव लेणीत…

हरिश्चंद्रगडाच्या कातळ कोरीव लेणीत आवाढव्य कोरीव विराजमान श्री गणेश.

छायाचित्र – श्री.खरमाळे रमेश
( माजी सैनिक खोडद )