दुर्गा देवी कोकण कड्याच पोपटी रंगात न्हाऊन निघालेले आकर्षक रूप

दुर्गा देवी कोकण कड्याच पोपटी रंगात न्हाऊन निघालेले आकर्षक रूप.
छायाचित्र – श्री.खरमाळे रमेश
( माजी सैनिक खोडद )